சாத்தான் வாரன் உஷாரு

Author: Voice Of God Ministry  //  Category: தமிழ்

ஊருக்குள்ளே பஜாரு
ஒதுங்கிக்கநீ உஜாரு
உறவுவச்சா பேஜாரு
தேவபிள்ளை உஜாரு Read more…

கிறிஸ்தவம்…கிறிஸ்தவம்…கிறிஸ்தவம்…

Author: Voice Of God Ministry  //  Category: தமிழ்

ஜாதிகளைமிதிக்கும் மதம் கிறிஸ்தவம் – நல்ல
சகோதரம் வளர்க்கும் மதம் கிறிஸ்தவம்
பேதைகளைஞானியாக்கும் கிறிஸ்தவம் – கொடிய
ஏழைகளைஆதரிக்கும் கிறிஸ்தவம் Read more…